oude-handMuziek kan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de communicatie met mensen in hun directe omgeving bevorderen.

Muziek die mensen met dementie het liefst horen bestaat vaak uit die stukken of nummers die hen rond hun twintigste levensjaar emotioneel raakte. Die muziek roept herinneringen en gevoelens op, en blijft dat een leven lang doen. De herkenning en beleving van muziek uit de jonge jaren wordt daarmee een middel dat de kwaliteit van leven positief kan beïnvloeden. Muziek die gedraaid werd tijdens ‘plezierige gebeurtenissen van toen’ blijft in staat sterke emoties op te roepen, zoals muziek die verband houdt met school, samenzijn, liefde, lachen, humor, gezelligheid enzovoorts.

Bij mensen met dementie blijven twee typen van het geheugen langer intact dan we zouden verwachten: het associatiegeheugen en het emotiegeheugen. Het associatiegeheugen is een bijzondere vorm van het onbewuste geheugen. Ervaringen die we lang geleden opgedaan en opgeslagen hebben kunnen, met name als deze diepe indruk op ons maakten, vele jaren later nog steeds sterke herinneringen en gevoelens bij ons oproepen op het moment dat we een prikkel ervaren die in de oorspronkelijke situatie aanwezig was.

Twee belangrijke typen prikkels die, ook bij mensen met dementie, het associatiegeheugen en het emotiegeheugen kunnen ‘aanjagen’ zijn geuren en muziek.

“Mevrouw gaat snel achteruit in haar dementie proces. Het dementieproces brengt met
zich mee, dat ze veranderd is in haar karakter. Ze laat vaak uitersten zien. Ze is óf heel onrustig
en geagiteerd, óf erg mat.
Sinds dat mevrouw muziektherapie volgt, is er minder medicatie nodig.
Ze geniet van de muziek die ze kent van vroeger. Ze danst, zingt en maakt muziek. Ze is vrolijk!
Na de muziektherapie is mevrouw goed aanspreekbaar en vindt ze het fijn om te helpen met
de klusjes die ze lichamelijk nog aan kan. Muziektherapie heeft een grote toegevoegde waarde
voor haar kwaliteit van leven! “

Muziektherapie sluit goed aan bij mensen met dementie. Hierbij kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:
– onbegrepen gedrag
– agressie/agitatie
– activatie
– emoties kunnen uiten
– rust